Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Реабілітаційний центр

Реабілітаційний центр для психічно хворих є спеціалізованим амбулаторним реабілітаційним підрозділом лікарні. Реабілітаційний центр функціонує на базі денного стаціонару лікарні, який розташований на території лікарні.

Метою діяльності реабілітаційного центру є активне залучення психічно хворих у реабілітаційно-лікувальні процеси та соціальне життя, вирішення їх медичних, побутових та соціальних проблем, підвищення працездатності, рівня самообслуговування та досягнення найбільш повної соціальної адаптації.

Комплексність медико-соціальної допомоги забезпечується використанням у роботі центру мультидисциплінарного підходу – при одночасному реабілітаційному втручанні медичних працівників, психологів, інструкторів з праці, соціальних та інших працівників.

    Кожний з фахівців мультидисциплінарної бригади відповідає за певний обсяг роботи, а саме:
  • Медична сестра проводить співбесіду з пацієнтом для детального вивчення основних наявних у нього медичних та соціальних проблем, оформлює медичну документацію – історію хвороби денного стаціонару, організує співбесіду хворого з іншими співпрацівниками бригади, продовжує медичне ведення хворого, спостереження за його психічним станом, а також ходом проведення реабілітаційної програми.
  • Психолог реалізує психологічну частину реабілітаційних програм шляхом проведення психолого-психотерапевтичної корекції мотивації та поведінки пацієнта, що корегується, проводить навчально-освітні співбесіди з його родичами для створення терапевтичного середовища у сім’ї.
  • Соціальний працівник (медична сестра для надання соціальної допомоги) – вивчає та забезпечує вирішення соціальних проблем пацієнтів шляхом представництва їх інтересів в державних і громадських установах і організаціях, а також навчання пацієнтів правильному веденню своїх справ щодо можливості самостійно реалізувати свої права та законні інтереси.
  • Інструктор з праці проводить реабілітаційні заходи щодо навчання пацієнтів основним побутовим вмінням та навичкам для досягнення побутової самостійності, проводить роботу по залученню їх до занять з навчанням окремим видам індивідуальної та групової роботи для оволодіння виробничими навичками та вмінням і в подальшому самостійному або колективному їх використанню. Реабілітаційний центр очолює завідувач денним стаціонаром.