Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Нормативно-правові документи

Постанова № 1303 від 17 серпня 1998 р. про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів

Постанова КМУ № 1465 від 27.09.2000р про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби)...

Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998р про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

Постанова КМУ № 924 від 10.10.2012р про внесення змін до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність...

Постанова КМУ № 333 від 13.05.2013 про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Наказ МОЗ України № 898 від 27.12.2006р про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду

Наказ МОЗ України № 882 від 06.12.2011р. про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Наказ МОЗ України № 667 від 31.07.2013р про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його надання

Наказ МОЗ України № 623 від 08.10.2007р про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання

Наказ МОЗ України № 529 від 22.07.2009р. про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я

Наказ МОЗ України № 494 від 07.08.2015р про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Наказ МОЗ України № 455 від 13.11.2001р про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Наказ МОЗ України № 415 від 19.08.2005р про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію

Наказ МОЗ України № 397 від 08.10.2001р. про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади

Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005р про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів...

Наказ МОЗ України № 346-877 від 19.12.2000р про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади

Наказ МОЗ України № 174-136 від 13.05.2002р про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається

Наказ МОЗ України № 59 від 05.02.2007р про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія"

Наказ МОЗ України № 20 від 22.01.2007р про затвердження Інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

Про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

Закон України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст.62)

Закон України про психіатричну допомогу (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.143 )

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про реабілітацію інвалідів в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36 )