Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Порядок госпіталізації до стаціонарних відділень

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є медичною установою, що здійснює медичну діяльність відповідно до ліцензії, отриманої в встановленому законом порядку. Стаціонарна психіатрична допомога здійснюється згідно Закону України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 року.

    Відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» госпіталізації до КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» підлягають:
  • особи, які потребують за своїм психічним станом лікувально-відновлювальних заходів в умовах психіатричного стаціонару;
  • особи, спрямовані в установленому порядку на стаціонарне обстеження для уточнення діагнозу, експертизи працездатності, придатності служби в армії, для вирішення інших експертних питань.

Особа госпіталізується до психіатричного закладу добровільно - на її прохання або за її усвідомленою згодою. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна та рішенням суду.

    Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:
  • вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
  • неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

Стаціонарна психіатрична допомога здійснюється за направленнями лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів та лікарів-психіатрів станції швидкої медичної допомоги при наявності документа, що засвідчує особу (паспорт). Прийом пацієнтів для надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснюється у приймальному відділенні КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь», яке розташоване на території лікарні, черговим лікарем приймального відділення лікарні. В разі звернення пацієнта без направлення у вечірній час, святкові та вихідні дні черговий лікар приймального відділення лікарні оглядає пацієнта і при наявності показань для госпіталізації виписує направлення та робить запис в журналі амбулаторного прийому хворих. Черговий лікар приймального відділення лікарні перевіряє наявність всіх необхідних документів для госпіталізації до стаціонарного відділення лікарні, наявність медичних показань, документи, що засвідчують його особу, проводить ретельний тілесний огляд, а також дослідження психічного і соматичного стану хворого, збирає необхідні анамнестичні відомості, встановлює діагноз та призначає лікування. Оформляється медична карта стаціонарного хворого, проводиться санітарно-гігієнічна обробка. Речі, документи, гроші і цінності хворого приймаються, оформляються і зберігаються в порядку, встановленому відповідними нормативними документами. Після цього направляє пацієнта до відповідного відділення згідно з місцем реєстрації. Подальше надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснює лікуючий лікар відповідного стаціонарного відділення.

У стаціонарному відділенні лікуючий лікар оглядає пацієнта, робить відповідні призначення, розробляє лікувально-діагностичну концепцію, відповідно до якої пацієнт буде проходити обстеження і лікування. На бесіду до лікаря запрошуються найближчі родичі для отримання об'єктивних відомостей про пацієнта.

Відвідування пацієнтів родичами відбуваються щодня з 10.00 до 12.00 години та з 16.00 до 18.00 години.

При стабілізації психічного стану та з реабілітаційно-відновлювальною метою, за рішенням лікуючого лікаря, пацієнту може надаватися лікувальна відпустка.

Відповідальним за організацію роботи стаціонарної служби КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є медичний директор Чулой О.П.