Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Правила звернення на прийом до дитячого лікаря психіатра

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є медичною установою, що здійснює медичну діяльність відповідно до ліцензії, отриманої в встановленому законом порядку. Амбулаторна психіатрична допомога здійснюється згідно Закону України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 року.

Амбулаторна психіатрична допомога надається дитячому населенню м.Маріуполя (вікова група до 17 років) на базі центрів первинної медико – санітарної допомоги м.Маріуполя, згідно графіка роботи, затвердженого директором лікарні. Прийом пацієнтів здійснюється за територіальним принципом.

Для отримання амбулаторної психіатричної допомоги неповнолітньої особи віком до 14 років повинні бути присутніми обидва батьки. При зверненні на прийом до дитячого лікаря психіатра батьки зобов'язані пред'явити документи, що засвідчують особу батьків та дитини: паспорт і свідоцтво про народження дитини. У разі незгоди одного із батьків або відсутності батьків, або іншого законного представника, на прийом до дитячого психіатра з дитиною звертається представник опікунської ради.

Отримати інформацію про час прийому дитячих лікарів психіатрів диспансерного відділення лікарні з вказівкою годин прийому, номерів кабінетів, про час і місце прийому населення директором лікарем та його заступниками, батьки або інший законний представник може в реєстратурі диспансерного відділення лікарні в усній формі і наочно за допомогою інформаційних стендів, розташованих в холах диспансерного відділення лікарні, а також на офіційному сайті КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь». Графік роботи реєстратури диспансерного відділення лікарні:
В будні дні - з 7:30 до 18:00
Субота - з 8:30 до 16:00
Телефон (0629) 22-10-92, 068-846-12-71

При первинному зверненні в центр первинної медико-санітарної допомоги пацієнт направляється до кабінету дитячого лікаря психіатра, де сестра медична дільнична заводить на кожного пацієнта форму № 025 / о «Медична карта амбулаторного хворого», в яку вносяться такі відомості про пацієнта: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), стать, дата народження (число, місяць, рік) на підставі свідоцтва про народження дитини, адреса за місцем реєстрації на підставі документів батьків, телефон контакту та інша інформація відповідно до Наказу МОЗ України від 14.02.2012р. № 110 "Про затвердження медичної облікової документації, що використовується в закладах охорони здоров’я". Данні про пацієнта вносяться до комп’ютерної програми «Поліклініка» і до електронної медичної інформаційної системи.

Медична карта амбулаторного хворого є власністю диспансерного відділення КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» і зберігається в кабінеті дитячого лікаря психіатра.

Медична карта амбулаторного хворого на руки батькам або іншого законного представника не видається. Переміщення медичної картки амбулаторного хворого здійснюється згідно Положення про реєстратуру медичну диспансерного відділення КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь».

Відповідальним за організацію роботи кабінетів дитячих лікарів психіатрів диспансерного відділення КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є в.о. завідувача диспансерного відділення Ларіонова Л.В.