Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Диспансерне відділення закладу

Амбулаторну психіатричну допомогу населенню м. Маріуполя надає диспансерне відділення лікарні. В структурі диспансерного відділення 10 дорослих та 4 дитячих ділянок, Мобільна мультидисциплінарна команда (психіатрична) та Мобільна бригада спеціалізованої (психіатричної) паліативної допомоги. Дитячі лікарі психіатри диспансерного відділення здійснюють прийом на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

    Показаннями для звернення за амбулаторною психіатричною допомогою є:
  • наявність обманів сприйняття (галюцинації);
  • виражені порушення пам'яті, що порушують соціальну адаптацію і звичний спосіб життя;
  • зниження інтелекту, що не дозволяє здобути шкільні знання, професію, адаптуватися в суспільстві або виконувати доступні раніше життєві функції;
  • стійкі виражені порушення емоційної сфери (депресія або маніакальний стан);
  • виражене порушення вольової активності з нездатністю до праці, самозабезпечення, виконання соціальних функцій;
  • переважаючий емоційний тип поведінки з нестриманістю, конфліктністю, агресивністю, що порушує адаптацію в суспільстві;
  • порушення мислення з формуванням малозрозумілої логіки, що не відповідає реальності, повної поглиності відірваними від життя ідеям.

Основні завдання диспансерного відділення це :

1. Проведення психіатричного огляду, надання амбулаторної психіатричної допомоги особам, які її потребують, дільничними лікарями згідно Закону України „Про психіатричну допомогу”.

2. Надання амбулаторної примусової допомоги за рішенням суду.

3. Амбулаторне лікування хворих на психічні розлади.

4. Своєчасне направлення в стаціонар хворих, які потребують госпіталізації.

5. Медико-соціальна реабілітація хворих, тобто проведення заходів, спрямованих на відновлення їх психічного здоров’я.

6. Дільничними лікарями ведеться контроль виконання індивідуальної програми реабілітації хворих інвалідів.

7. Надання соціально-правової та патронажної допомоги хворим.

8. Здійснення працевлаштування або сприяння працевлаштуванню хворих інвалідів.

9. Надання консультативної психіатричної допомоги лікувально-профілактичним закладам, розташованим в районі обслуговування диспансерного відділення.

10. У випадках стійкої втрати хворими працездатності, направлення їх на психоневрологічний МСЕК.

11. Проведення серед населення санітарно-просвітньої роботи з питань охорони психічного здоров’я.

12. Проведення заходів по підвищенню ділової кваліфікації співробітників (курси удосконалення, семінари).

13. Впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, на основі останніх досягнень медичної науки і техніки.