Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Інформація про види медичної допомоги

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є установою охорони здоров'я та згідно з рішенням обласної ради від 03.09.2002 року № 4/3-50 прийнята у спільну власність територіальних громад, селищ, міст, яка знаходиться в управлінні Донецької обласної ради.

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» надає амбулаторну медичну психіатричну допомогу дитячому та дорослому населенню м. Маріуполя та стаціонарну медичну психіатричну та наркологічну допомогу дорослому населенню м. Маріуполя , м. Вугледар та мешканцям Мангушського, Мар'інського, Волновахського, Велико-Новеселківського, Нікольського районів. З огляду на нестабільну обстановку в регіоні лікарня надає психіатричну допомогу всім жителям Донецької області, які потребують психіатричної допомоги.

  КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» надає наступні види медичної допомоги:
 • амбулаторна психіатрична допомога;
 • стаціонарна психіатрична та наркологічна допомога;
 • психологічна допомога.

Амбулаторна психіатрична допомога надається в диспансерному відділенні лікарні. Прийом пацієнтів здійснюється за територіальним принципом дільничним лікарем психіатром безпосередньо в диспансерному відділенні лікарні згідно графіка роботи. При первинному зверненні дорослого пацієнта в поліклініку необхідний документ, що засвідчує його особу.

  Для виконання покладених задач диспансерне відділення у своїй структурі має:
 • дільничні психіатричні кабінети для обслуговування дорослого населення;
 • дільничні психіатричні кабінети для обслуговування дитячого населення на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

  Основні завдання амбулаторної психіатричної допомоги полягають в наданні наступних заходів:
 • Проведення психіатричних оглядів, надання амбулаторної психіатричної допомоги особам, які її потребують, дільничними лікарями згідно Закону України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 року.
 • Надання амбулаторної примусової психіатричної допомоги за рішенням суду.
 • Диспансерний нагляд за особами, які мають психічні розлади та знаходяться на диспансерному обліку.
 • Амбулаторне лікування пацієнтів на психічні розлади.
 • Своєчасне направлення в стаціонар пацієнтів, які потребують госпіталізації.
 • Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, тобто проведення заходів, спрямованих на відновлення їх психічного здоров’я.
 • Надання соціально-правової та патронажної допомоги пацієнтам.
 • Здійснення працевлаштування або сприяння працевлаштуванню пацієнтів інвалідів.
 • Надання консультативної психіатричної допомоги лікувально-профілактичним закладам, розташованим в районі обслуговування диспансерного відділення.
 • У випадках стійкої втрати хворими непрацездатності, направлення їх на психоневрологічний МСЄК.
 • Проведення серед населення санітарно-просвітньої роботи з питань охорони психічного здоров’я.

Стаціонарна психіатрична та наркологічна допомога здійснюється за направленнями лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів та лікарів-психіатрів станції швидкої медичної допомоги. Прийом пацієнтів для надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснюється у приймальному відділенні КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» черговим лікарем психіатром. В разі звернення пацієнта без направлення у вечірній час, святкові та вихідні дні черговий лікар психіатр оглядає пацієнта і при наявності показань для госпіталізації виписує направлення та робить запис в журналі амбулаторного прийому хворих. Черговий лікар приймального відділення лікарні проводить обстеження пацієнта, встановлює діагноз, вирішує питання про доцільність його госпіталізації, призначає лікування та направляє пацієнта до відповідного відділення згідно з місцем реєстрації. Подальше надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснює лікуючий лікар психіатр відповідного стаціонарного відділення.

Центр психологічної допомоги забезпечує належний рівень диференційної діагностики, психотерапевтичної, психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги у лікарні, розробку і впровадження новітніх технологій, фахове вдосконалення персоналу лікарні та співробітництво з науковими закладами, громадськими та іншими організаціями і установами.

  Центр психологічної допомоги здійснює наступні завдання:
 • надання консультативної допомоги з питань диференційної діагностики лікарю - психіатру лікарні з метою сприяння ранньому виявленню симптомів психічного захворювання та дослідженню динаміки психічних порушень у зв’язку з проведеною терапією.
 • надає психотерапевтичну, психологічну, психокорекційну та реабілітаційну допомогу населенню районів обслуговування та військовослужбовцям, які приймали або приймають участь у зоні проведення АТО.
 • надання психологічного супроводу пацієнтам після закінчення стаціонарного лікування з метою відновлення становища пацієнта у суспільстві.
 • проведення освітніх заходів (лекції, тренінги, семінари та інше) для приватних та державних установ, громадських організацій.

  Організація роботи Центра психологічної допомоги здійснюється наступним чином:
 • надання консультації психологом з метою диференційної діагностики з подальшим вирішенням щодо необхідності психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги здійснюються за призначенням завідувача відділенням або лікаря психіатра стаціонарного відділення за попереднім записом про необхідність такої консультації у журнал консультацій психологів, який знаходиться у реєстратурі диспансерного відділення лікарні.
 • надання консультації психологом або психотерапевтом з метою диференційної діагностики з подальшим вирішенням щодо необхідності психотерапевтичної, психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги здійснюються:
  • пацієнтам, яким надається амбулаторна медична допомога за направленням дільничного лікаря психіатра диспансерного відділення;
  • військовослужбовцям, які приймали або приймають участь у зоні проведення АТО, за відповідним направленням лікаря закріпленим печаткою військової частини або посвідченням учасника УБД /АТО.
  • консультація з метою диференційної діагностики психологом здійснюється у Центрі психологічної допомоги, а у разі тяжкого психічного стану пацієнта - безпосередньо у відділенні.

Психологічна допомога надається у Центрі психологічної допомоги, який знаходиться на території лікарні.

  В КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» при необхідності проводяться додаткові обстеження:
 • електроенцефалографічні (дослідження електричної активності мозку),
 • електрокардіографічні,
 • рентгенологічні,
 • лабораторні.

  За потреби пацієнт може отримати консультацію висококваліфікованих фахівців:
 • терапевта,
 • невролога,
 • хірурга,
 • стоматолога,
 • гінеколога,
 • рентгенолога.