Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Інформація про види медичної допомоги

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є установою охорони здоров'я та згідно з рішенням обласної ради від 03.09.2002 року № 4/3-50 прийнята у спільну власність територіальних громад, селищ, міст, яка знаходиться в управлінні Донецької обласної ради.

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» надає амбулаторну медичну психіатричну допомогу дитячому та дорослому населенню м. Маріуполя та стаціонарну медичну психіатричну та наркологічну допомогу дорослому населенню міст Маріуполь, Вугледар, Маріупольського, Волноваського, Покровського районів Донецької області. З огляду на нестабільну обстановку в регіоні лікарня надає психіатричну допомогу всім жителям Донецької області, які потребують психіатричної допомоги.

  КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» надає наступні види медичної допомоги:
 • амбулаторна психіатрична допомога;
 • стаціонарна психіатрична та наркологічна допомога;
 • психологічна допомога.

Амбулаторна психіатрична допомога надається в диспансерному відділенні лікарні. Прийом пацієнтів здійснюється за територіальним принципом дільничним лікарем психіатром безпосередньо в диспансерному відділенні лікарні згідно графіка роботи. При первинному зверненні дорослого пацієнта в поліклініку необхідний документ, що засвідчує його особу.

  Для виконання покладених задач диспансерне відділення у своїй структурі має:
 • дільничні психіатричні кабінети для обслуговування дорослого населення;
 • дільничні психіатричні кабінети для обслуговування дитячого населення на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

  Основні завдання амбулаторної психіатричної допомоги полягають в наданні наступних заходів:
 • Проведення психіатричних оглядів, надання амбулаторної психіатричної допомоги особам, які її потребують, дільничними лікарями згідно Закону України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 року.
 • Надання амбулаторної примусової психіатричної допомоги за рішенням суду.
 • Надання амбулаторної психіатричної допомоги особам, які мають психічні розлади та знаходяться на диспансерному обліку.
 • Амбулаторне лікування пацієнтів на психічні розлади.
 • Своєчасне направлення в стаціонар пацієнтів, які потребують госпіталізації.
 • Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, тобто проведення заходів, спрямованих на відновлення їх психічного здоров’я.
 • Надання соціально-правової та патронажної допомоги пацієнтам.
 • Здійснення працевлаштування або сприяння працевлаштуванню пацієнтів інвалідів.
 • Надання консультативної психіатричної допомоги лікувально-профілактичним закладам, розташованим в районі обслуговування диспансерного відділення.
 • У випадках стійкої втрати хворими непрацездатності, направлення їх на психоневрологічний МСЄК.
 • Проведення серед населення санітарно-просвітньої роботи з питань охорони психічного здоров’я.

Стаціонарна психіатрична та наркологічна допомога здійснюється за направленнями лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів та лікарів-психіатрів станції швидкої медичної допомоги. Прийом пацієнтів для надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснюється у приймальному відділенні КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» черговим лікарем приймального відділення лікарні. В разі звернення пацієнта без направлення у вечірній час, святкові та вихідні дні черговий лікар приймального відділення лікарні оглядає пацієнта і при наявності показань для госпіталізації виписує направлення та робить запис в журналі амбулаторного прийому хворих. Черговий лікар приймального відділення лікарні проводить обстеження пацієнта, встановлює діагноз, вирішує питання про доцільність його госпіталізації, призначає лікування та направляє пацієнта до відповідного відділення згідно з місцем реєстрації. Подальше надання стаціонарної психіатричної або наркологічної допомоги здійснює лікуючий лікар відповідного стаціонарного відділення.

Центр психологічної допомоги забезпечує належний рівень диференційної діагностики, психотерапевтичної, психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги у лікарні, розробку і впровадження новітніх технологій, фахове вдосконалення персоналу лікарні та співробітництво з науковими закладами, громадськими та іншими організаціями і установами.

  Центр психологічної допомоги здійснює наступні завдання:
 • надання консультативної допомоги з питань диференційної діагностики лікарю - психіатру лікарні з метою сприяння ранньому виявленню симптомів психічного захворювання та дослідженню динаміки психічних порушень у зв’язку з проведеною терапією.
 • надає психотерапевтичну, психологічну, психокорекційну та реабілітаційну допомогу населенню районів обслуговування та військовослужбовцям, які приймали або приймають участь у зоні проведення АТО.
 • надання психологічного супроводу пацієнтам після закінчення стаціонарного лікування з метою відновлення становища пацієнта у суспільстві.
 • проведення освітніх заходів (лекції, тренінги, семінари та інше) для приватних та державних установ, громадських організацій.

  Організація роботи Центра психологічної допомоги здійснюється наступним чином:
 • надання консультації психологом з метою диференційної діагностики з подальшим вирішенням щодо необхідності психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги здійснюються за призначенням завідувача відділенням або лікаря психіатра стаціонарного відділення за попереднім записом про необхідність такої консультації у журнал консультацій психологів, який знаходиться у реєстратурі диспансерного відділення лікарні.
 • надання консультації психологом або психотерапевтом з метою диференційної діагностики з подальшим вирішенням щодо необхідності психотерапевтичної, психологічної, психокорекційної та реабілітаційної допомоги здійснюються:
  • пацієнтам, яким надається амбулаторна медична допомога за направленням дільничного лікаря психіатра диспансерного відділення;
  • військовослужбовцям, які приймали або приймають участь у зоні проведення АТО, за відповідним направленням лікаря закріпленим печаткою військової частини або посвідченням учасника УБД /АТО.
  • консультація з метою диференційної діагностики психологом здійснюється у Центрі психологічної допомоги, а у разі тяжкого психічного стану пацієнта - безпосередньо у відділенні.

Психологічна допомога надається у Центрі психологічної допомоги, який знаходиться на території лікарні.

  В КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» при необхідності проводяться додаткові обстеження:
 • електроенцефалографічні (дослідження електричної активності мозку),
 • електрокардіографічні,
 • рентгенологічні,
 • лабораторні.

  За потреби пацієнт може отримати консультацію висококваліфікованих фахівців:
 • терапевта,
 • невролога,
 • хірурга,
 • стоматолога,
 • гінеколога,
 • рентгенолога.