Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Послуги

Лабораторні дослідження

КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є медичною установою, що здійснює медичну діяльність відповідно до ліцензії, отриманої в встановленому законом порядку та в своїй структурі має клініко-діагностичну лабораторію, яка відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.

    Принципи роботи клініко-діагностичної лабораторії:
  • простота і зручність: служба оснащена кабінетом для взяття венозної і капілярної (з пальця) крові;
  • аналітична надійність: наша клініко-діагностична лабораторія відповідає стандартам якості;
  • оперативність: наші фахівці швидко і якісно виконають дослідження. Наявна база даних дозволить видати Вам дублікат ваших аналізів.

№ п/п Назва об’єкту вимірювань
Сироватка крові
1 загальний білок
2 креатинін
3 сечовина
4 сечова кислота
5 загальний холестерін
6 холестерін лпнщ
7 холестерін лпвщ
8 ß-ліпопротеїди
9 тригліцеріди
10 білірубін загальний
11 білірубін прямий
12 гаммаглутамілтранспептідаза ( ггт )
13 лужна фосфатаза
14 аланінамінотрансфераза (алат)
15 аспартатамінотрансфераза (асат)
16 альфа -амілаза
17 тімолова проба
18 кальцій
19 калій
20 натрій
21 літій
Плазма крові
1 протромбіновий час
Капілярна кров
1 глюкоза
2 швидкість осідання еритроцитів (шое)
3 гемоглобін
4 еритроцити т/л(1· 1012)
5 лейкоцити г/л (1·109)
6 формені елементи крові
7 час згортання крові
8 тромбоцити г/л (1·109)
9 час тривалості кровотечі
10 збудник малярії
Сеча
1 загальні фізичні властивості, мікроскопія
2 глюкоза, якісна
3 глюкоза
4 білок
5 білок, кількісний
6 кетонові тіла
7 білірубін (жовчні пігменти)
8 дослідження за Нечипоренком
9 дослідження за Земницьким
Кал
1 гельмінти
2 яйця гельмінтів

Відповідальним за організацію роботи клініко-діагностичної лабораторії КНП «Психіатрична лікарня м.Маріуполь» є завідувач лабораторії Семенченко О.В.