Схема кольорів: C C C C
Розмір шрифту: A A A
Зображення:

Реабілітація

Основна мета реабілітаційних заходів полягає в тому, щоб особа, яка страждає на психічні розлади, залишалась соціально активною. Ця робота потребує великих зусиль. Важлива роль у цьому належить не тільки лікарю психіатру, а також родині пацієнта та суспільству.

Реабілітаційний процес починається зі стаціонарних відділень, де основним видом реабілітаційних заходів є проведення відновного лікування, що включає в себе використання психофармакологічних засобів паралельно з методами, що належать до сфери психосоціального впливу на пацієнту. У відділенні по можливості максимально використовується позитивний вплив більш збережених і соціально адаптованих пацієнтів на пацієнтів з вираженими явищами госпіталізму.

Наступною ланкою в системі реабілітаційних заходів є денний стаціонар, який розташований на території лікарні, за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район, вул. Пашковського, 4.

На базі денного стаціонару функціонує реабілітаційний центр.

Реабілітаційний центр для психічно пацієнтів є спеціалізованим амбулаторним реабілітаційним підрозділом лікарні. Реабілітаційний центр створений за наказом головного лікаря лікарні та призначений для покращення психіатричної допомоги шляхом надання високоякісної комплексної медичної, психологічної та соціальної допомоги психічно пацієнтам.

Метою діяльності реабілітаційного центру є активне залучення психічно пацієнтів у реабілітаційно-лікувальні процеси та соціальне життя, вирішення їх медичних, побутових та соціальних проблем, підвищення працездатності, рівня самообслуговування та досягнення найбільш повної соціальної адаптації.

Комплексність медико-соціальної допомоги забезпечується використанням у роботі реабілітаційного центру мультидисциплінарного підходу – при одночасному реабілітаційному втручанні медичних працівників, психологів, інструкторів з праці, соціальних та інших працівників.

Реабілітаційний центр очолює завідувач денним стаціонаром.

Направлення пацієнтів до реабілітаційного центру здійснюється лікарями-психіатрами стаціонарних або амбулаторних підрозділів лікарні, черговими лікарями-психіатрами, завідувачем денним стаціонаром при зверненні пацієнту.

  Не підлягають направленню до реабілітаційного центру:
 • психічно пацієнти, які за своїм психічним станом, небезпечні для себе, для оточуючих, або неспроможні задовольняти свої основні життєві потреби;
 • психічно пацієнти, психічні розлади яких супроводжуються психопатоподібними станами з підвищеною поведінковою активністю та розладами потягів;
 • особи, психічні розлади яких пов’язані із зловживанням або залежністю від психоактивних речовин;
 • пацієнти, які у зв’язку з отриманням активної біологічної терапії, потребують цілодобового нагляду в умовах психіатричного стаціонару;
 • пацієнти, які страждають інфекційними захворюваннями в заразному періоді.

  Відповідно до психічного стану пацієнти з стаціонарних відділень лікарні або денного стаціонару направляються до Центру психологічної допомоги, де з ними працюють психологи з:
 • Надання психологічного супроводу пацієнтам після закінчення стаціонарного лікування з метою відновлення становища пацієнта у суспільстві;
 • Формування у пацієнтів адекватного ставлення до стану свого здоров’я та до надання психіатричної допомоги;
 • Взаємодії з родичами пацієнтів та іншими особами, які створюють оточення пацієнта, для формування терапевтичного середовища.

Важливу роль в реабілітаційному процесі займають лікувально-трудові майстерні, де пацієнтів навчають трудової терапії та освоєння пацієнтами нової професії, що відповідає ступеню їх працездатності. Процес трудового навчання, освоєння професійних навичок викликає у пацієнту інтерес, приносить йому емоційне задоволення.